درباره محمد اکبری راد

…وقتی در گوشه و کنار فضای_دیجیتال، کسب و کاری برای خودم فراهم کردم، کم کم متوجه شدم که اگر هر لحظه دانش خودم را به روز کنم پیشرفت نمی کنم! بلکه فقط می توانم خود را در نقطه قبل نگه دارم…

برای پیشرفت باید وقتی دیگران می خوابند بیدار باشید و هر چه زودتر ایده خود را بیابید و آن را عملی کنید. در این صورت حتی اگر #شکست بخورید هم #پیشرفت می کنید.

  • فهمیدم، اینجا، در حوزه دیجیتال هیچ چیز آنطور که هست، نیست.

محمد اکبری راد در 1 رویداد کندو شرکت داشته است