محمدعلی شیخ رضایی

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ و سئو

درباره محمدعلی شیخ رضایی

بیش از ده سال تجربه در بازار دیجیتال مارکتینگ کشور عزیزمان برای من جز موی سفید تجربه هایی را به همراه داشته که باعث شده تا امروز خود را عضو خانواده بزرگ دیجیتال مارکتینگ و سئو ایران بدانم و امروز هم تمایل داشته باشم تا با دیگر همسگرانم گرامی خود، یعنی شما عزیزان برای بهبود و پیشرفت بیشتر این نظام اقتصادی جوان همراه شوم.