درباره محمدرضا نعمتی

کار اصلی من سینماست. منتقد فیلم وفیلم‌نامه‌نویس

علاقمندی من اما تولید محتواست. ساختن کلیپ و عکاسی و مونتاژ