درباره محمدرضا علیزاده

از ۳ سال پیش شروع کردم و همچنان هم یاد می‌گیرم.

پشت میز کارم ۳بار دور دنیا رو گشتم