محمدجواد قندی

موسس وب سایت MedoTrip.com

درباره محمدجواد قندی

موسس وب سایت MedoTrip.com فعال در زمینه ی گردشگری سلامت

فارغ التحصیل رشته MBA  از دانشگاه صنعتی شریف

محمدجواد قندی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است