محسن منکرسی

Founder of investyar.com

درباره محسن منکرسی

موسس سایت آموزش بورس و معامله گری در بازارهای مالی اینوست یار

محسن منکرسی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است