مجید منوچهری

هم‌بنیان‌گذار 7سنگ

درباره مجید منوچهری

هنوز اطلاعات این بخش توسط مجید منوچهری تکمیل نشده است.

مجید منوچهری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است