مجتبی پاکزاد

برنامه نویس ارشد نونگار پردازش

درباره مجتبی پاکزاد

هنوز اطلاعات این بخش توسط مجتبی پاکزاد تکمیل نشده است.

مجتبی پاکزاد در 1 رویداد کندو شرکت داشته است