درباره مبین جمشیدی

برنامه نویس وب. متخصص در زمینه سئو و بهینه سازی وبسایت .

کارشناس تخصصی شبکه

کارشناس شبکه های اجتمایی

مشاوره حرفه ایی در زمینه افزایش فروش و الفزایش بازدید در شبکه های اجتمایی

امنیت شبکه های اجتمایی و . . .