مبینا تدین

معاون فناوری و ارتباطات دارالفنون

درباره مبینا تدین

گرافیست،سئوکار و طراح سایت