ماهرخ پیدایی

مسئول روابط عمومی تریبون

درباره ماهرخ پیدایی

هنوز اطلاعات این بخش توسط ماهرخ پیدایی تکمیل نشده است.

کسب و کارهای مرتبط

تریبون

https://www.triboon.net/

ماهرخ پیدایی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است