فهیمه کریمی

کارشناس تولید محتوا

درباره فهیمه کریمی

هنوز اطلاعات این بخش توسط فهیمه کریمی تکمیل نشده است.

فهیمه کریمی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است