فرهاد زینلی

موسس آژانس خلاقانه مانگو

درباره فرهاد زینلی

هنوز اطلاعات این بخش توسط فرهاد زینلی تکمیل نشده است.

فرهاد زینلی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است