درباره فرهاد افشار

کارآموز سئو | عاشق SEO و SEM، بسیار باانگیزه و به‌دنبال یادگیری، مشغول در مجموعه “پایدار سامانه”

فرهاد افشار در 1 رویداد کندو شرکت داشته است