درباره فرزین رستگار

برنامه نویس وب و متخصص سئو از سال ۲۰۱۵

کار آفرین و فعال حوزه وب

بنیانگذار و هم بنیانگذار چند کسب و کار اینترنتی در ایران و آمریکا