فرداد گیاهچی

موسس شرکت ایلیتا

درباره فرداد گیاهچی

هنوز اطلاعات این بخش توسط فرداد گیاهچی تکمیل نشده است.

فرداد گیاهچی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است