فرانک سادات صولت

کارشناس دیجیتال مارکتینگ هولدینگ نیلپر

درباره فرانک سادات صولت

سلام

فرانک صولت هستم، ۲۵ ساله و مدت سه سال است که وارد دنیای دیجیتال مارکتینگ شدم.

فرانک سادات صولت در 1 رویداد کندو شرکت داشته است