فاطمه گزانه‌ئی

کارشناس تولید محتوا در گروه آموزشی پرش

درباره فاطمه گزانه‌ئی

هنوز اطلاعات این بخش توسط فاطمه گزانه‌ئی تکمیل نشده است.

فاطمه گزانه‌ئی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است