درباره فاطمه راهوی

در حال حاضر روی پروژه رسانه‌های بین المللی و رپورتاژ خبری غیر فارسی کار می‌کنم.

فاطمه راهوی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است