فاضل احمدزاده

مدرس و کارشناس توسعه بازار

درباره فاضل احمدزاده

مهندس نرم افزار و کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علم و صنعت

مدرس دوره های پیشرفته زبان انگلیسی

علاقه مند به سئو و مطالعه مقالات روز سئو