فائزه غفوری

مدیر دیجیتال مارکتینگ تریبون

درباره فائزه غفوری

هنوز اطلاعات این بخش توسط فائزه غفوری تکمیل نشده است.

فائزه غفوری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است