فائزه غفوری

مدیر دیجیتال مارکتینگ تریبون

درباره فائزه غفوری

هنوز اطلاعات این بخش توسط فائزه غفوری تکمیل نشده است.

کسب و کارهای مرتبط

تریبون

https://www.triboon.net/

فائزه غفوری در 2 رویداد کندو شرکت داشته است