فائزه حیدری

کارشناس بازاریابی محتوایی

درباره فائزه حیدری

هنوز اطلاعات این بخش توسط فائزه حیدری تکمیل نشده است.

فائزه حیدری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است