غزل رضایی

طراح، صفحه‌آرا، داستان‌پرداز

درباره غزل رضایی

طراح، صفحه‌آرا، داستان‌پرداز، همکار مؤسسهٔ «ویراستاران»

غزل رضایی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است