غزاله عطار

مدیر روابط عمومی ایران سرور و ابر ایران سرور

درباره غزاله عطار

هنوز اطلاعات این بخش توسط غزاله عطار تکمیل نشده است.

غزاله عطار در 1 رویداد کندو شرکت داشته است