غزاله دانشیان

کارشناس دیجیتال مارکتینگ در آکادمی منظم

درباره غزاله دانشیان

هنوز اطلاعات این بخش توسط غزاله دانشیان تکمیل نشده است.

غزاله دانشیان در 1 رویداد کندو شرکت داشته است