علی فرهادی

مدیر فنی علی بابا

درباره علی فرهادی

هنوز اطلاعات این بخش توسط علی فرهادی تکمیل نشده است.

علی فرهادی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است