دکتر علی سنجری نژاد

رئیس هیئت مدیره شرکت ارنامیس

درباره دکتر علی سنجری نژاد

دکتر علی سنجری نژاد

دکترای حرفه ای از دانشگاه باهنر کرمان

مدیر عامل هلدینگ ارنامیس و فناوران

برترین تریدر مسابقات ترید در امارات سال ۲۰۱۶