درباره علی سبحانی

با کارآموزی سئو شروع کردم و به صورت سلف استادی اموزش هارو پیش بردم و در کنار سئو نیز به مباحث پرفورمنس مارکتینگ پرداختم و روز به روز از وجود اطلاعات زیادی آگاه میشم که یاد نگرفتم و به دنبالش میرم 🙂