درباره علی ردایی

فارغ التحصیل معماری هستم و سال‌ها در نشریات مختلف می‌نوشتم. تجربه مدیریت پروژه‌های محتوایی معمارنیوز، کلیپو، کجارو و مدال رو پشت سرم دارم. با دوستانم مجموعه‌ای رو بنیان گذاشتیم به نام آوش که پروژه‌های گلیتال، پیاردو و میوه‌من رو اجرا می‌کنه.

علی ردایی در 5 رویداد کندو شرکت داشته است