علی خسرونژاد

طراح رابط کاربری

درباره علی خسرونژاد

طراح، توسعه دهنده، برنامه نویس

علی خسرونژاد در 1 رویداد کندو شرکت داشته است