درباره علیرضا فولادی

  • مسئول دفتر ایرنا در جنوب آذربایجان شرقی

رییس سابق ایرنا در استانهای تهران و آذربایجان غربی

 

 

علیرضا فولادی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است