درباره علیرضا سلطانی

متخصص دیجیتال مارکتینگ

موسس آژانس تبلیغاتی آس

مدرس دیجیتال مارکتینگ و برندینگ

با مدرک رسمی از کمپانی گوگل