عظیم ربیع زاده

مدیرعامل

درباره عظیم ربیع زاده

عظیم ربیع زاده هستم ، مدیرعامل و بنیانگذار عظیم مدیا .

ما سعی میکنیم با نگاه آینده پژوهانه به توسعه کسب‌وکارهای سنتی در فضای دیجیتال بپردازیم