درباره عطیه جبل عاملی

مشاور و متخصص سئو و دارای مدرک کارشناسی ارشد نرم افزار. فعالیتم در سئو را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده‌ام و در طول این سالها با شرکت‌ها و افراد مختلفی افتخار همکاری داشتم.

عطیه جبل عاملی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است