درباره عرفان نظری

در حال تحصیل در رشته علوم کامپیوتر هستم از گذشته درگیر فضای دیجیتال بودم، در حال حاضر بیشتر تمرکز و یادگیری من سمت سئو رفته اما کارهای گرافیکی هم گاهاً انجام میدم.

عرفان نظری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است