درباره عدنان حسینی

رشته تحصیلی من مهندسی شیمیه، ولی بعد از چند سال فعالیت در این حوزه، اتفاقی با یک شرکت خارجی فعال در زمینه سئو آشنا شدم.

بعد از حدود ۲ سالو نیم همکاری با اون شرکت، تصمیم گرفتم همون کارو برای خودم انجام بدم. بنابراین یک به کمک یکی از دوستانم یک برند خارجی انتخاب کردم و تلاشمو برای گرفتن مشتری های خارجی ادامه دادم.

هرچی از سئو بلدم از زمانی شروع شد که مستقل شدم ولی هنوز هر روزی که میگذره بیشتر به اینکه چقدر چیز برای یاد گرفتن هست که من هنوز نمی‌دونم، پی می‌برم و هم ناامید و هم امیدوار می‌شم که هنوز راه زیادی در پیش دارم.

عدنان حسینی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است