شهناز اسپرورینی

عضو هیات مدیره

درباره شهناز اسپرورینی

عضو تیم مدیریت سایت بازار قزوین

شهناز اسپرورینی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است