مهدی پرهیزکار

کارشناس دیجیتال مارکتینگ مستردیسک

درباره مهدی پرهیزکار

فعالو علاقه‌مند در حوزه دیجیتال مارکتینگ

 

مهدی پرهیزکار در 1 رویداد کندو شرکت داشته است