علی آقائی

Marketing & Business Development Director

درباره علی آقائی

علی آقائی هستم، بیشتر از ۱۰ ساله که در حوزه مارکتینگ و توسعه کسب و کار فعالم

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران دارم

سوابق کاری:

مدیر ارشد مارکتینگ و توسعه کسب و کار سرچیا

مدیر ارشد مارکتینگ در اتاقک

مشاور مارکتینگ اکتیک

سرپرست دیجیتال مارکتینگ تیمآپ

مدیر دیجیتال مارکتینگ کیلید

کارشناس دیجیتال مارکتینگ و توسعه کسب و کار فیلیمو

کارشناس مارکتینگ و بازرگانی خارجی فرش زمرد مشهد

علی آقائی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است