درباره سید شعیب راستین

علاقمند به بایدگیری بازاریابی و تبلیغات و تحلیل نتایج آن

سه سال فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ

فعالیت طولانی در حوزه ویدیو مارکتینگ

….

سید شعیب راستین در 1 رویداد کندو شرکت داشته است