درباره سید احسان موسوی

سلام من احسان موسوی، راهنمای گردشگری و طبیعتگرد هستم.

حدودا یک سال است که در حوزه دیجیتال مارکتینگ ورود کردم و بیشتر فعالیت‌هایم متمرکز است روی موضوع تولید محتوا. از دیده شدن و خوانده شدن محتواهایی که تولید می کنم لذت می‌برم.