سپیده طالبی

کارشناس بازرگانی

درباره سپیده طالبی

هنوز اطلاعات این بخش توسط سپیده طالبی تکمیل نشده است.

سپیده طالبی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است