سپیده جعفری

مشاور روانشناسی تربیتی

درباره سپیده جعفری

سپیده جعفری

متولد  ۱۳۷۸/۵/۱۲

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

دانشگاه پردیس بین الملل کیش

سوابق شغلی:

مشاور روانشناسی در موسسه رادمهر ۱۴۰۰-تاکنون

مدرس شنا ۱۳۹۴-۱۴۰۰

مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان سفیر ۱۳۹۶-۱۴۰۰

مشاور املاک ۱۴۰۰-تاکنون

مهارت ها:

مربیگری تربیت بدنی

تدریس زبان انگلیسی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت روابط عمومی

مدیریت فروش