درباره سپهر ضرغامی

دانشجوی MBA
کارشناس دیجیتال مارکتینگ و سئو
کارشناس شبکه های اجتماعی

سپهر ضرغامی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است