سمیرا سرباز

سرپرست بخش محتوا @ آژانس دیجیتال مارکتینگ نوین

درباره سمیرا سرباز

هنوز اطلاعات این بخش توسط سمیرا سرباز تکمیل نشده است.

سمیرا سرباز در 1 رویداد کندو شرکت داشته است