درباره سعید کریمه

وردپرس کار هستم و مدتی در پونیشا پروژه های فریلنسری انجام می دادم.

https://ponisha.ir/profile/karimeh

سعید کریمه در 1 رویداد کندو شرکت داشته است