درباره سعید نوراللهی

یک سال کارشناس تولید محتوای سایت خبری و موزیک

مدیر سابق سایت راپلیست

سعید نوراللهی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است