درباره سعید نصیری

اولین مهارتی که از دیجیتال مارکتینگ شروع کردم، مباحث مربوط به سئو بود و همچنان هم این یادگیری سئو یکی از جذاب ترین کارهای من هست. این مهارت با مطالعات و تجربیات بیشتر در زمینه های دیگری از دیجیتال مارکتینگ همراه شد و باعث شد تا در مسیر مدیریت کمپین های دیجیتال مارکتینگ قرار بگیرم.