سعید رمضانی

کارشناس سئو لست سکند

درباره سعید رمضانی

مدتی در وب سایت های Lastsecond.ir ، Car.ir و Trip.ir به عنوان کارشناس سئو مشغول به فعالیت بودم
و اکنون مدیر مارکتینگ مجموعه ای تازه تاسیس هستم.

سعید رمضانی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است