درباره سعید رمضانی

مدتی در وب سایت های Lastsecond.ir ، Car.ir و Trip.ir به عنوان کارشناس سئو مشغول به فعالیت بودم.

اکنون بنیانگذار مجموعه زندگی هوشمند پارسی، از سهامداران ۲۰دکور و مدیر مارکتینگ مجموعه داته هستم.

سعید رمضانی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است